HOMEFOTO-ALBUM

woensdag 14 februari 2007

Stijlkamer
Deze maand begin ik met het maken van een stijlkamer in Amsterdam. Aan de hand van gevonden restanten snijwerk ga ik een hele renaissance-kamer reconstrueren in een pand van rond 1600. Rondom is een lambrizering aangebracht van eikehouten panelen en regelwerk. Hierboven komt een gesneden fries.
Later volgen twee deuromlijstingen en een schouw voor dezelfde kamer. De panelen van de fries zijn 13 cm hoog en sterk variërend in lengte, van 32 cm tot 77 cm. De panelen hebben een rankenreliëf van acanthusblad, verrijkt met putti, satyrs, reigers, leeuwenkoppen, bloemen, vazen en engelen.